SWOT Печат
Избрахме SWOT да бъде един от първите бизнес инструменти, които разглеждаме в повече детайл, защото той е един от „най-старите”  и е изключително популярен. Всъщност, това е един от проблемите с него. Той се използва масово, но често погрешно и не по предназначение.

На пръв поглед SWOT изглежда доста универсален, тоест може да се използва за анализирането на всякакви ситуации. Виждали сме държави и партии, които си правят SWOT анализ на своята дейност, други го използват, за да оценяват работата на екипи или дори нивото на обслужване на клиенти.  По тези причини, днес той започва да прилича на един вид чук. Но както всеки опитен майстор знае, чукът може да свърши много неща, но за част от тях е по-добре да се ползва специализиран инструмент.

Същинското предназначение на SWOT е да се анализира стратегическата позиция на един бизнес и то в най-общи щрихи. Той не е най-мощният инструмент, който съществува, но неговата основна сила е в подреждането на анализа и на самия мисловен процес. Понякога, особено в ранните етапи на разнищването на стратегията на един бизнес, SWOT дава добра представа за основните предизвикателства и теми, които трябва да се проучат в повече детайл.


Приложение

Извършването на SWOT се състои в отговора на четири въпроса (Фигура 1):
 1. Кои са слабите страни на нашия бизнес?
 2. Кои са силните страни на нашия бизнес?
 3. Кои тенденции в нашата индустрия са опасност за нашия бизнес?
 4. Кои тенденции в нашата индустрия отварят благоприятни възможности за развитие на нашия бизнес?
Фигура 1
Фигура 1
На пръв поглед изглежда лесно, но ако вече сте се опитвали веднъж да го направите разбирате, че има много неясноти, като например:
 • Ако нашата най-силна страна всъщност е по-слаба от конкурентите, трябва ли да я запишем?
 • Като започнем да пишем силни/слаби страни списъкът става много дълъг. Къде трябва да спрем?
 • Ако някоя тенденция в индустрията представлява опасност за всички играчи, не само за нас, трябва ли да я записваме?
 • Какво точно е тенденция?
 • Ние развиваме различни дейност. Каква е всъщност нашата индустрия?
Тези въпроси илюстрират типичните предизвикателства, с които се среща всеки, който се опитва да прилага бизнес инструменти на практика. Този проблем е по-изявен при по-универсалните инструменти (както е SWOT). Единственото решение, е анализаторът да използва своя здрав разум и да определи рамки, които са подходящи за да се приложи SWOT в дадена ситуация. Тези рамки трябва да бъдат ясно определени и трябва да съпровождат анализа, защото без тях неговият читател ще има голяма вероятност да бъде объркан или настроен скептично.

Нашата препоръка е анализаторът да отговори на четирите въпроса, водейки се от буквалната формулировка, която даваме тук.


Ползи от употребата на инструмента

Основната полза от SWOT анализа е това, че подрежда в относително ясни категории често хаотичното множество от разсъждения по стратегията на един бизнес. Понякога, това може да бъде от огромна полза, особено, когато е нужна отправна точка в анализа.
Освен това, тези четри категории не са случайни. Те са взаимосвързани. Ако съпоставим силните страни на фирмата с откриващите се възможности на пазара, може да поставим следните въпроси:
 • Има ли силни страним които пасват особено добре на някои възможности? Успяваме ли добре да експлоатираме тази съвместимост?
 • Какво можем да направим, за да насочим своите силни страни към възможностите на пазара? Бихме ли могли да ги екплоатираме по-добре чрез някоя нова инвестиция?
 • Какъв е потенциалния размер в числа на благоприятните тенденции на пазара? Каква норма на печалба бихме могли да реализираме?
Ако съпоставим слабите страни на фирмата с опасностите на пазара можем да се запитаме следното:
 • Колко е голям риска, че нашите недостатъци могат наистина да ни навредят? Колко неподготвен е нашия бизнес точно за тези опасности?
 • Каква инвестиция или други действие може да ни помогне да намалим областта с най-голям риск?
По този начин можем относително лесно да извадим извод за това къде трябва да атакуваме (и как) и къде трябва да се защитаваме (и от какво).
След като извършите анализ на своя бизнес, често има много смисъл да повторите упражнението, поставяйки се на мястото на своите конкуренти. Това може да помогне и да осъзнаете какво всъщност знаете и не знаете за тях и до колко от тази информация е важна.
 

Изживяхме 10% от първото си столетие!

Когато започвахме световната енциклопедия се казваше Britannica и ...

виж целият текст

Бюджет от нулата

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да ...

виж целият текст

Бизнесът и промените в демографията

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: ...

виж целият текст

Управление на марки - Ние умеем да изграждаме системи, която описват марката с всичките нейни елементи и точки на допир с потребителите.
Изграждане на стратегия - Изграждаме прагматични стратегии, основани на факти, задълбочени анализи и нашия опит в различни браншове и пазари.
Стратегическо планиране - Ние помагаме на нашите клиенти да изградят дългосрочна перспектива в своите стратегии.


Bg | En
Real Time Web Analytics